22.04.2012

Niedziela, zmiana h3 - czyli sinus M sinus P sinus K

Zagadka. Co to jest?

Ryc. 1

Nie. A to?

Ryc. 2

Też nie.

Odpowiedź na pyt. 1. 
Jest to droga pasażera najdłuższego tramwaju w Polsce, przechodzącego z jednego końca na drugi koniec składu w godzinach szczytu. Widok z góry.


Odpowiedź na pyt. 2.
Jest to droga pasażera najdłuższego tramwaju w Polsce, przechodzącego z jednego końca na drugi koniec składu obojętnie o której godzinie. Widok z boku.

Szanownych Czytelników uprasza się teraz o wyobrażenie sobie, że jest godzina 15:00 i złożenie w głowie obu rycin w trzech wymiarach. Oraz uwzględnienie wysokiego współczynnika telepania tramwaju.

Tak. Ja też nie jestem w stanie tego objąć umysłem.

Najdłuższy rollercoast... eeee... tramwaj w Polsce - w Magicznym Mieście już od 27 kwietnia na trasie Nowa Huta - Hostel Butik - Bronowice. Zapraszamy.

Iiiiiihaaaaa! Wysoko - nisko - wysoko - nisko - wysoko!!!